hswk
It is free, easy and convenient!
RSS
รวมภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2557 - จิตอาสา - กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
รวมภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2557 » จิตอาสา » กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย (17)
รวมภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2557 - แนะแนวอาชีพ
รวมภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2557 » แนะแนวอาชีพ (28)
รวมภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2557 - อบรมเรื่องแผ่นดินไหว
รวมภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2557 » อบรมเรื่องแผ่นดินไหว (23)
รวมภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2557 - วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
รวมภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2557 » วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ (75)
รวมภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2557 - แห่เทียนพรรษา
รวมภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2557 » แห่เทียนพรรษา (58)
รวมภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2557 - วันสถาปนาโรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ปีที่ 33
รวมภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2557 » วันสถาปนาโรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ปีที่ 33 (93)
รวมภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2557 - กิจกรรมถวายพระพร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติโรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ปี2557
รวมภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2557 » กิจกรรมถวายพระพร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติโรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ปี2557 (29)
รวมภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2557 - กิจกรรมวันคริสต์มาส 2557
รวมภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2557 » กิจกรรมวันคริสต์มาส 2557 (35)
ประชุมเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2559
ประชุมเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2559 (34)
ปฐมนิเทศนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2559
ปฐมนิเทศนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2559 (13)
กิจกรรมสัปดาห์วันวิสาขบูชาประจำปีการศึกษา 2559
กิจกรรมสัปดาห์วันวิสาขบูชาประจำปีการศึกษา 2559 (28)
รวมภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2558 - อบรมการตัดต่อภาพโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการใช้ google google apps for education
รวมภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2558 » อบรมการตัดต่อภาพโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการใช้ google google apps for education (72)
รวมภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2558 - อบรมการตัดต่อภาพโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการใช้ google google apps for education - พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ - เนตรนารี ปีการศึกษา2558
รวมภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2558 » อบรมการตัดต่อภาพโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการใช้ google google apps for education » พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ - เนตรนารี ปีการศึกษา2558 (172)
รวมภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2558 - รายงานตัว ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558
รวมภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2558 » รายงานตัว ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558 (30)
รวมภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2558 - งานผ้าป่าศิษย์เก่า2558
รวมภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2558 » งานผ้าป่าศิษย์เก่า2558 (21)
รวมภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2558 - ประชุมเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา2558
รวมภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2558 » ประชุมเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา2558 (42)
รวมภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2558 - ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2558
รวมภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2558 » ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2558 (22)
รวมภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2558 - ประชุมผู้ปกครอง2558
รวมภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2558 » ประชุมผู้ปกครอง2558 (117)
รวมภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2558 - โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
รวมภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2558 » โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด (10)
รวมภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2558 - วันวิสาขบูชา 2558
รวมภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2558 » วันวิสาขบูชา 2558 (25)
รวมภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2558 - คุณครูศิวกร บุญนิล และคุณครูภูมรินทร์ สีกา กล่าวอำลาโรงเรียน
รวมภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2558 » คุณครูศิวกร บุญนิล และคุณครูภูมรินทร์ สีกา กล่าวอำลาโรงเรียน (22)
รวมภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2558 - พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558
รวมภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2558 » พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 (178)
รวมภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2558 - อบรมเยาวชนต้านภัยสังคม:คืนคนดีให้พ่อแม่
รวมภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2558 » อบรมเยาวชนต้านภัยสังคม:คืนคนดีให้พ่อแม่ (113)
รวมภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2558 - อบรมการจัดการเรียนการสอนการศึกษาพิเศษ
รวมภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2558 » อบรมการจัดการเรียนการสอนการศึกษาพิเศษ  (9)
รวมภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2558 - กิจกรรมวันต่อต้านสารเสพติดและวันสุนทรภู่ประจำปีการศึกษา 2558
รวมภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2558 » กิจกรรมวันต่อต้านสารเสพติดและวันสุนทรภู่ประจำปีการศึกษา 2558 (35)
รวมภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2558 - กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ปีการศึกษา2558
รวมภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2558 » กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ปีการศึกษา2558 (13)
รวมภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2558 - ข่วงวัฒนธรรมนำวิถีไทยสู่สากล
รวมภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2558 » ข่วงวัฒนธรรมนำวิถีไทยสู่สากล (20)
รวมภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2558 - ถวายพระพรชัยมงคลพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2558
รวมภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2558 » ถวายพระพรชัยมงคลพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2558 (38)
รวมภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2558 - ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคลพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
รวมภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2558 » ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคลพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  (8)
รวมภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2558 - กีฬาสีสัมพันธ์ 2558
รวมภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2558 » กีฬาสีสัมพันธ์ 2558 (250)
รวมภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2558 - โครงการอบรมการป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษา
รวมภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2558 » โครงการอบรมการป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษา (29)
รวมภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2558 - การจัดอบรมขยายผล DLIT & GOOGLE CLASSROOM
รวมภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2558 » การจัดอบรมขยายผล DLIT & GOOGLE CLASSROOM (32)
รวมภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2558 - ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
รวมภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2558 » ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (132)
รวมภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2558 - วันสถาปนาโรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ปีที่ 34
รวมภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2558 » วันสถาปนาโรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ปีที่ 34 (230)
รวมภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2558 - กิจกรรม christmas & happy new year ประจำปีการศึกษา 2558
รวมภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2558 » กิจกรรม christmas & happy new year ประจำปีการศึกษา 2558 (281)
รวมภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2558 - โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ศึกษาดูงาน
รวมภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2558 » โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ศึกษาดูงาน (8)
รวมภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2558 - กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2558
รวมภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2558 » กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2558 (28)
รวมภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2558 - ร่วมแสดงความยินดีนักเรียนที่ผ่านคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559
รวมภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2558 » ร่วมแสดงความยินดีนักเรียนที่ผ่านคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 (75)
รวมภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2558 - กิจกรรมเปิดบ้านลานสัก ปี 2559
รวมภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2558 » กิจกรรมเปิดบ้านลานสัก ปี 2559 (30)
รวมภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2558 - การจัดอบรม
รวมภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2558 » การจัดอบรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (13)
รวมภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2558 - การตรวจเยี่ยมโรงเรียน ตามโครงการโรงเรียนสุจริต
รวมภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2558 » การตรวจเยี่ยมโรงเรียน ตามโครงการโรงเรียนสุจริต (14)
ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 2559
ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 2559 (9)
กิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะประจำปีการศึกษา 2559
กิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะประจำปีการศึกษา 2559 (9)
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 (93)
กิจกรรมวันต่อต้านสารเสพติดและวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2559
กิจกรรมวันต่อต้านสารเสพติดและวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2559 (48)
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ - เนตรนารี ปีการศึกษา2559
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ - เนตรนารี ปีการศึกษา2559 (23)
กิจกรรมการให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ
กิจกรรมการให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ  (27)
กิจกรรมทำบุญตักบาตรและถวายเทียนในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2559
กิจกรรมทำบุญตักบาตรและถวายเทียนในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2559 (37)
ต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิและข้าราชการจากสำนักประเมินผลการจัดศึกษา
ต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิและข้าราชการจากสำนักประเมินผลการจัดศึกษา (16)
พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปีการศึกษา 2559
พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปีการศึกษา 2559 (103)
กีฬาสีสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2559
กีฬาสีสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2559 (147)
งานเกษียณอายุราชการและมุทิตาจิต ในโอกาสเกษียณอายุราชการ
งานเกษียณอายุราชการและมุทิตาจิต ในโอกาสเกษียณอายุราชการ (59)
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  (97)
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (20)
กิจกรรมรวมพลังความสามัคคี 22 พฤศจิกายน 2559
กิจกรรมรวมพลังความสามัคคี 22 พฤศจิกายน 2559 (10)
วันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 35 ปี
วันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 35 ปี  (8)
Powered by Phoca Gallery